Blog > Komentarze do wpisu
Dobra zmiana ?!

Witajcie!

 

Staram się nie politykować, nie oglądam TV, żeby się nie denerwować, wiadomości sporadyczne - ot tak, żeby mniej więcej wiedzieć co się w kraju dzieje. Prawdopodobnie teraz już bym nie zdała testu gimnazjalnego z WOSu, ale może dzięki temu mam mniej siwych włosów na głowie (bo jest WOS, tak?)

No niestety, jednak rzeczywistość polityczna dzisiaj mnie dopadła. Zaprzyjaźniona mama (Zuch Kobieta, mama Dzielnego Franka), popełniła dzisiaj wpis na blogu http://dzielnyfranek.blogspot.com/2017/04/pani-minister-dziekuje.html?spref=fb. Na początku myślę sobie -o, coś Ministerstwo zrobiło fajnego, mama dziękuje....a potem, przyszła szara rzeczywistość.

 

Grześ i Odi

 

Tak w skrócie, dzieciaki, które wymagają kształcenia indywidualnego, będą je miały zapewnione w ... domu. Nie będzie dojazdów do szkół czy przedszkoli, nauczyciel się pofatykuje do dziecka. Prawdopodobnie jest to super rozwiązanie dla kogoś ze złamaną nogą, ale czy dla afatyka? Grzesiek, oprócz tego, że ma swoich Nauczycieli, którzy starają się mu przekazać wiedzę, ma też swoich kolegów, z którymi sobie mówi "cześć". I chociaż nie są to takie przyjaźnie jakie pewnie są wśród jego rówieśników, fajnie, że jest to co jest. Nauczyciele starają się go wciągnąć w kontakty, Grześ ma wf z innymi dziećmi....a teraz, przepraszam, co będzie? Przyjedzie nauczyciel i razem pójdą na spacer w ramach wf-u.

No cóż, to jest dopiero projekt, który wejdzie 1.09.2017 roku.....może nie wejdzie, może Grzesiek będzie miał nauczanie indywidualne na terenie szkoły, w oddzielnym pomieszczeniu, siłą rozpędu.....może. Szkoda by było tracić tego, co już zyskał - otwartości do ludzi, chęci porozumiewania się, zaufania do innych. Zastanawiam się jaki jest cel tego wszystkiego, bo pewnie jakiś jest.

Portal Oświatowy też napisał o nowym projekcie MENu....

 

 

MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia regulującego indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2017 r.

Cel nowej regulacji

Celem rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, możliwość realizowania kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Stan zdrowia dziecka nie powinien stanowić przyczyny pozbawienia go możliwości realizacji treści programowych, kontaktu z rówieśnikami i uczestniczenia w życiu społeczności przedszkolnej lub szkolnej.

Minimalny wymiar godzin zajęć indywidualnych

W związku z powyższym w projekcie określono sposób organizowania:

  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • indywidualnego nauczania.

Nadto uregulowano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Warto nadmienić, że liczba godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w klasie VII i VIII szkoły podstawowej ma wynosić od 10 do 12 godzin, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.

Zajęcia indywidualnie tylko poza przedszkolem i szkołą

Nowością w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego jest rezygnacja z możliwości organizowania odpowiednio indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Przyjęto bowiem założenie, że indywidualna forma kształcenia przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W związku z tym niecelowe jest organizowanie zajęć indywidualnych w szkole.

Przepisy przejściowe

Nowe rozporządzenie, które, jak już wskazano, wejdzie w życie 1 września 2017 r., będzie stosowane w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz nowych szkół ponadpodstawowych. Z kolei dotychczasowe przepisy będą nadal stosowane w:

  • dotychczasowych gimnazjach,
  • klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu,
  • trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach oraz w klasach tych szkół, prowadzonych odpowiednio w czteroletnich liceach ogólnokształcących lub pięcioletnich technikach,
  • klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w dotychczasowych szkołach policealnych

– aż do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 13 kwietnia 2017 r.)

Michał Kowalski

(https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/indywidualne-przygotowanie-przedszkolne-oraz-indywidualne-nauczanie-jakie-nowosci-przewiduje-men-14029.html)

 

Jeszcze niedawno cieszyłam się, że będę miała dwójkę dzieci w tej samej placówce, a tu okazuje się, że może być zupełnie inaczej. Pożyjemy, zobaczymy......a może to jest zły sen i zaraz się obudzę ?

 

Pozdrawiam Was zatem sennie

Gosia-matka

 

niedziela, 23 kwietnia 2017, ja-olsztyn32

Polecane wpisy

1% małe zdjęcie