Blog > Komentarze do wpisu
Już taki jestem....

Witajcie!

Zbliża się koniec roku szkolnego, więc czas na podsumowania. Dostałem właśnie 2 opinie - ze szkoły i od mojej pani logopedki. Chcecie posłuchać co panie o mnie napisały, zatem cytuję....

 

Opinia ze szkoły

Uczeń nawiązuje dobry kontakt z nauczycielem. Chętnie podejmuje działania. Pracuje wytrwale w miarę swoich możliwości. Jest zawsze pogodny, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do otaczającej rzeczywistości. 

Potrafi uważnie słuchać, ale uwagę skupia na krótko. Uczeń szybko się męczy, łatwo rozprasza, należy więc stosować częste przerwy w zajęciach. Uczeń wypowiada się pojedynczymi wyrazami, bez zachowania ich prawidłowej formy. Potrafi wysłuchać czytany przez nauczyciela tekst. W piśmie posługuje się wielkimi literami drukowanymi. Przepisuje wyrazy i zdania. Nie pisze z pamięci i ze słuchu (...).

 

Opinia logopedyczna

(...) Mimo ogromnych trudności obecnych we wszystkich podsystemach języka : fonologiczno-fonetycznym, fleksyjno-składniowym, leksykalno-semantycznym oraz pragmatycznym, zauważalny jest istotny postęp w mowie, czytaniu i pisaniu.

Dynamika obserwowanych zmian pokazuje, że Grzegorz bardzo dobrze zareagował na intensywną terapię logopedyczną, SI, Biofeedback, Tomatis oraz indywidualne nauczanie, skoncentrowane na czytaniu metodą symulaniczno-sekwencyjną i trening pisania o litery drukowane.

 

Widzicie sami-są postępy. Idę jak burza!!! Co prawda daleka droga jeszcze przede mną, ale jak daleko już zaszedłem:). I tego się trzymajmy!

 

drzewo

 

pozdrawiam Was prawie już wakacyjnie

Grześ

środa, 27 czerwca 2012, ja-olsztyn32
Tagi: oto cały JA

Polecane wpisy

1% małe zdjęcie